TASFİYE HALİNDE

S.S. YALIKENT ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU

BAŞKANLIĞI’NDAN

 Kooperatifimizin 2011 yılı çalışma ve hesap dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Temmuz 2012 Cumartesi günü saat 11:00’de Bodrum-Gündoğan-Yalıkent  Sitesi’nin Sosyal Tesislerinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

     2011 yılı çalışma dönemine ait Tasfiye (Yönetim) Kurulu Faaliyet ve Denetçi Raporları ile bilanço ve gelir-gider hesapları toplantı öncesinde 15 gün süre ile Gündoğan/Bodrum’daki Kooperatif Merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

      Üyelerimizin Genel Kurula mutlaka katılmaları, katılamayanların ise aşağıdaki vekaletnameyi doldurarak vekil tayin etmeleri önemle rica olunur.   

Yaşar EKİCİ                             Faruk YAVUZ                   Sezai TİYALOĞLU

Üye                                            Üye                                    Tasfiye (Yönetim) Kurulu Başkanı     

 GÜNDEM :

 _______________________________________

  1.  Açılış ve Divanın teşkil edilmesi, saygı duruşu,

  2.  Gündemin kabulü ve Divana toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,

  3.  2011 Yılı Tasfiye (Yönetim) Kurulu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması,  

      Bilanço ve Gelir-Gider Hesaplarının okunarak müzakereye açılması,

  4.  2011 Yılı Tasfiye (Yönetim) Kurulu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporları ile Bilanço ve

      Gelir-Gider Hesaplarının ayrı ayrı ibraya sunulması,

  5.  Tasfiye (Yönetim) ve Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi,

  6.  Kooperatifin süresinin uzatılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,

  7.  2012 Yılına ait çalışma programı ile tahmini bütçenin görüşülerek karara bağlanması,

  8.  Tasfiye (Yönetim) Kuruluna verilecek diğer yetkilerin görüşülerek karara bağlanması,

  9.  Dilek ve temenniler,

 10.  Kapanış.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

 

YALIKENT SİTESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Yalıkent  Sitesinin 2011-2012 Hesap Dönemi Kat Malikleri Genel Kurulu Olağan Toplantısı, Site Yönetim Planının 6’ncı Maddesi  uyarıca,  22 Temmuz 2012 Pazar günü saat 15:00 de Bodrum-Gündoğan-Yalıkent  Sitesinin Sosyal Tesislerinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündemle, 29 Temmuz 2012 Pazar günü saat 15:00 de Bodrum-Gündoğan-Yalıkent Tatil Sitesinin Sosyal Tesislerinde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Kat maliklerinin toplantıya bizzat katılmak veya başka bir kat malikine veya akrabalarına vekâlet vermek veya kanuni vekillerini hazır bulundurmak suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur.

Yaşar EKİCİ                                   Faruk YAVUZ                           Sezai TİYALOĞLU

Üye                                                 Üye                                         Yönetim Kurulu Bşk.                    

GÜNDEM:

 1. Açılış, yoklama, Divanın teşkil edilmesi, saygı duruşu,

 2. Gündemin kabulü ve Divana toplantı tutanaklarını hazırlama ve imza için yetki verilmesi,

 3. Yönetim Kurulunun 2011-2012 Hesap Dönemi ile ilgili Faaliyet Raporu ile Gelir Gider

     Hesaplarının ve Denetim Kurulu Raporunun okunarak müzakeresi,

 4. 2011-2012 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporları ile Gelir-Gider Hesaplarının ayrı ayrı ibraya sunulması,

 5. Sitenin emniyeti için, 1992 yılında Gündoğan Belediyesince resmi yol olarak belirlenen Sosyal Tesisin güneyindeki yolun faaliyete geçirilmesi ve diğer kapıların durumunun görüşülerek karara bağlanması,

 6. Elektrikte Ferdi Aboneliğe geçiş maliyetinin ne şekilde karşılanacağı konusunun görüşülmesi,

 7.1012 ve 1013 adaya su veren fiber su deposunun ve 1009 adadaki arıtmanın yenilenmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması,

 8. Site Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,

 9. 2012-2013 Hesap Dönemi İşletme Projesinin görüşülerek karara bağlanması,

10. Site Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması ve eskiden verilen yetkilerin aynen yeni yönetime de verilmesi,

11. Dilek ve temenniler,

12. Kapanış.

SİTEMİZİN DAHA TEMİZ VE DÜZENLİ GÖRÜNMESİ İÇİN BUDANMIŞ AĞAÇ DALLARI VEYA BAHÇE ATIKLARINIZI SADECE HAFTA SONLARI ÇÖP YERLERİ YAKINLARINA DÜZENLİ ŞEKİLDE BIRAKMANIZI RİCA EDERİZ.

NOT:BAHÇE ATIKLARI SADECE PAZARTESİ GÜNLERİ TOPLANACAKTIR.

SİTEMİZİN DAHA TEMİZ , DÜZENLİ GÖRÜNMESİ VE SAĞLIKLI YAŞAM ORTAMININ OLUŞTURULMASI  İÇİN  ÇÖPLERİNİZİ ÇÖP KONTEYNER’ LARININ İÇİNE ATMANIZI RİCA EDERİZ.

SİTEMİZE ZAKKUM, LİMON ÇAMI , FISTIK ÇAMI , TURUNÇ TÜRLERİNDEN OLUŞAN 750 ADET FİDAN DİKİLMİŞTİR.YETİŞTİRİLMESİ VE KORUNMASI İÇİN GEREKLİ DUYARLILIĞI GÖSTERMENİZİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ.